ספרי הלכות ועיונים בתפילה

המחבר: יעקב חזן

שלום לכולם,

אנחנו נמצאים היום בתקופה קשה לעם ישראל, ובמיוחד בנושא התפילה, בתי הכנסת סגורים, יהודים נמצאים בבידוד, התפילות מתקיימות במניני רחוב. בע"ה אני מנסה לחבר את עם ישראל לתפילה, ע"י חלוקה בחינם של הספרים על עיונים בתפילה, הכנה לתפילה ומאמרים נוספים בנושא התפילה.

יעקב חזן

הספר: תפילת יעקב

עיונים על התפילה

בואו ללמוד עיונים נפלאים על התפילה כדי להתחבר לעומקה של תפילה.

הספר כולל את הקונטרסים:

 • מורשה קהילת יעקב - עיון בהלכות עליה לתורה.
 • מבקשי פניך יעקב סלה- עיון בהלכות ש"ץ.

דוגמאות לעיונים בספר:

 • מדוע חלקו של הקדיש הוא בעברית וחלקו בארמית?
 • ה' מֶלֶך (הווה), ה' מָלָך (עבר), ה' ימלוך (עתיד) לעולם ועד - מדוע סדר המילים בפסוק אינו לפי הרצף עבר, הווה ועתיד?
 • מדוע הנוסח של מודים שאומרים הציבור בחזרה שונה מהנוסח של מודים שאומר הש"ץ?
 • מדוע שונה הנוסח של הברכה האמצעית בתפילת העמידה בכל אחת מתפילות שבת?
הסכמות לספר "תפילת יעקב"
הורד את הספר "תפילת יעקב"

מעדיף ספר מודפס בחינם? פנה למייל: jacovha5@gmail.com

הספר: היכון לקראת אלוקיך יעקב

הכנה לתפילה

בהמשך לספרי "תפילת יעקב" שמסייע להבין את עומקה של התפילה, עלה בדעתי להוציא ספר על הכנה לתפילה, כדי שכל אחד יוכל להבין ולדעת כיצד יש להתכונן לתפילה, כלשון הפסוק "היכון לקראת אלוהיך ישראל" (עמוס ד, יב)

דוגמאות להלכות בספר:

 • האם מותר להתפלל כאשר הוא נוהג ברכב?
 • מה יעשה מי שמתפלל וחושש שיגנבו את חפציו?
 • כיצד ינהג המתפלל באוטובוס או במטוס?
 • כיצד ינהג חולה שרוצה להתפלל?
 • האם צריך לשים גארטל בתפילה?
 • אם ברוב עם הדרת מלך, אז מדוע לא הולכים כל המתפללים לביהכנ"ס הגדול שבעיר?
הורד את הספר "היכון לקראת אלוקיך יעקב"

מעדיף ספר מודפס בחינם? פנה למייל: jacovha5@gmail.com

כתבות:

כתבה על הספר "היכון לקראת אלוקיך יעקב" בעיתון "בשבע" תשע"ז:

כתבה על הספר "תפילת יעקב" בעיתון "שחרית" בתאריך י"ז תמוז תש"פ:

כתבה על הקונטרס "מקשי פניך יעקב סלה" בעיתון "שחרית" בתאריך י"ח אלול תש"פ:

כתבה על הספר "תפילת יעקב" מעלון "שבת בשבתו" פרשת ויגש תשפ"א:

המלצות הקוראים:

" שלום, הרב!

כתבתם את הספרים בצורה מאוד בהירה וברורה, מושכת ומעניינת, ואתם נותנים הרבה ידיעות במילים קצרות וממצות, עם מראי מקומות להרחבה.

ובפרט בספר היכון לקראת אלוקיך יעקב - הספר מאוד מעורר, בנוסף לגוף ההלכות - את ההכרה ב"דע לפני מי אתה עומד", וגודל מעלת הפניה הישירה אליו ית'.

יהי רצון שתזכו לחבר עוד ספרים רבים ולזכות את כלל ישראל - ובעזה"י ובל"נ, אף אני ומשפחתי נבנה מהם, ואביא מדבריכם גם בשיעור בישיבה, לתועלת המבקשי ה' כאן, הצמאים באמת להתחזק בעבודה שבלב.

תזכו למצוות! "